Labarina

Labarina

13 Episodes

Labarin sadaukarwa a inda ba ta cancanta ba, nema a wurin da babu, shuka a wurin da ba ruwa, lalube a cikin duhu, da ajiye mugunta a gurbin alkhairi, har sai da kowa ya fada cikin rudani. Babu mafita sai kyautata zato da aikata daidai.

Subscribe Share
Labarina