Amo Daga Arewa (Traditional Music From The North)

Amo Daga Arewa (Traditional Music From The North)

11 Episodes

Shirin “Amo Daga Arewa” na tattaro muku shahararrun mawakan Hausa na gargajiya da na zamani daga Najeriya da yammacin Afirka da wani salon kida na musamman. Shirin kan tattaro makada da mawaka daban-daban wadanda suka yi fice daga dukkan bangarorin wakoki daban-daban baya ga salon gambara da na ingausa – ga misali, wakokin gagargajiya, da wakokin masu sanyaya rai, da na Pop, da na R&B da kuma na addinai. Shirin “Amo daga Arewa” ya dace da masu sha’awar irin wadannan salon wakoki da wadanda ke son kallon shirye-shiryen kada-kade a kowanne mako.

Subscribe Share
Amo Daga Arewa (Traditional Music From The North)
 • Amo Daga Arewa Episode 1

  Episode 1

  Shirin "Amo Daga Arewa" na tattaro muku shahararrun mawakan Hausa na gargajiya da na zamani daga Najeriya da yammacin Afirka da wani salon kida na musamman. Shirin kan tattaro makada da mawaka daban-daban wadanda suka yi fice daga dukkan bangarorin wakoki daban-daban baya ga salon gambara da na i...

 • Amo Daga Arewa Episode 2

  Episode 2

  Shirin "Amo Daga Arewa" na tattaro muku shahararrun mawakan Hausa na gargajiya da na zamani daga Najeriya da yammacin Afirka da wani salon kida na musamman. Shirin kan tattaro makada da mawaka daban-daban wadanda suka yi fice daga dukkan bangarorin wakoki daban-daban baya ga salon gambara da na i...

 • Amo Daga Arewa Episode 3

  Episode 3

  Shirin "Amo Daga Arewa" na tattaro muku shahararrun mawakan Hausa na gargajiya da na zamani daga Najeriya da yammacin Afirka da wani salon kida na musamman. Shirin kan tattaro makada da mawaka daban-daban wadanda suka yi fice daga dukkan bangarorin wakoki daban-daban baya ga salon gambara da na i...

 • Amo Daga Arewa Episode 4

  Episode 4

  Shirin "Amo Daga Arewa" na tattaro muku shahararrun mawakan Hausa na gargajiya da na zamani daga Najeriya da yammacin Afirka da wani salon kida na musamman. Shirin kan tattaro makada da mawaka daban-daban wadanda suka yi fice daga dukkan bangarorin wakoki daban-daban baya ga salon gambara da na i...

 • Amo Daga Arewa Episode 5

  Episode 5

  Shirin "Amo Daga Arewa" na tattaro muku shahararrun mawakan Hausa na gargajiya da na zamani daga Najeriya da yammacin Afirka da wani salon kida na musamman. Shirin kan tattaro makada da mawaka daban-daban wadanda suka yi fice daga dukkan bangarorin wakoki daban-daban baya ga salon gambara da na i...

 • Amo Daga Arewa Episode 6

  Episode 6

  Shirin "Amo Daga Arewa" na tattaro muku shahararrun mawakan Hausa na gargajiya da na zamani daga Najeriya da yammacin Afirka da wani salon kida na musamman. Shirin kan tattaro makada da mawaka daban-daban wadanda suka yi fice daga dukkan bangarorin wakoki daban-daban baya ga salon gambara da na i...

 • Amo Daga Arewa Episode 7

  Episode 7

  Shirin "Amo Daga Arewa" na tattaro muku shahararrun mawakan Hausa na gargajiya da na zamani daga Najeriya da yammacin Afirka da wani salon kida na musamman. Shirin kan tattaro makada da mawaka daban-daban wadanda suka yi fice daga dukkan bangarorin wakoki daban-daban baya ga salon gambara da na i...

 • Amo Daga Arewa Episode 8

  Episode 8

  Shirin "Amo Daga Arewa" na tattaro muku shahararrun mawakan Hausa na gargajiya da na zamani daga Najeriya da yammacin Afirka da wani salon kida na musamman. Shirin kan tattaro makada da mawaka daban-daban wadanda suka yi fice daga dukkan bangarorin wakoki daban-daban baya ga salon gambara da na i...

 • Amo Daga Arewa Episode 9

  Episode 9

  Shirin "Amo Daga Arewa" na tattaro muku shahararrun mawakan Hausa na gargajiya da na zamani daga Najeriya da yammacin Afirka da wani salon kida na musamman. Shirin kan tattaro makada da mawaka daban-daban wadanda suka yi fice daga dukkan bangarorin wakoki daban-daban baya ga salon gambara da na i...

 • Amo Daga Arewa Episode 10

  Episode 10

  Shirin "Amo Daga Arewa" na tattaro muku shahararrun mawakan Hausa na gargajiya da na zamani daga Najeriya da yammacin Afirka da wani salon kida na musamman. Shirin kan tattaro makada da mawaka daban-daban wadanda suka yi fice daga dukkan bangarorin wakoki daban-daban baya ga salon gambara da na i...

 • Amo Daga Arewa Episode 11

  Episode 11

  Shirin "Amo Daga Arewa" na tattaro muku shahararrun mawakan Hausa na gargajiya da na zamani daga Najeriya da yammacin Afirka da wani salon kida na musamman. Shirin kan tattaro makada da mawaka daban-daban wadanda suka yi fice daga dukkan bangarorin wakoki daban-daban baya ga salon gambara da na i...